Jaworzyna górom się kłania...

Miłość

sł. Kazimierz Reiser 2.III.1944, muz. Jerzy Reiser VIII.2003
C A d G F C C A d Miłość - to jedno - najpiękniejsze - słowo: G C Jest życia pieśnią, bajką - poematem, e d Miłość wciąż w piersiach kwitnie - wciąż na nowo - G F C Cudownym kwiatem... C A d Miłość - marzenie pierwszych snów młodości - G C Jak złota wstęga szare dni przeplata, e d Miłość - to słońce, które w sercach gości G F C Uśmiechem lata... a e Miłość - to przystań w życiowej rozterce, F C To czyjeś dłonie ciepłe, najłaskawsze, a e Miłość - to jedno najwierniejsze serce, F G G Co kocha zawsze ! ... C A d Miłość jest pięknem, dobrem i nadzieją, G C Szczęściem, co w sercach zawsze pozostanie C A d I jednym tylko warto żyć - miłością G F(f) C I umrzeć dla Niej ! a Miłość - to przystań... C Miłość jest pięknem...